BejelentésMeg van írva a csillagokban...
Köszöntünk a ZOAN® honlapján ! ! !

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


HALAK   II.20 - III.20.

Víz-jel, nőies, befelé forduló, a Jupiter és a Neptunusz bolygó uralja.

  • Drágaköve: rubin
  • Szerencsenap: vasárnap
  • Szerencseszám: 5 és 9
  • Szín: sárga és narancs
  • Fém: palladium
  • Kedvező környezet: tágas, nyílt terek
  • Jellemző ige: hinni

A Halak jegyű ember ég és föld között, két irányba fordulva él, amit igen jól tolmácsol a régi bölcsek által hagyományozott jelkép is: két egymásba fonódó félkör, amelyek ellenkező irányba néznek. A Halakat ösztönözhetik a földi törvények, tehát egy részük materialista szemléletű, számító, őket foglalkoztatják a földi javak. De fordulhat az ég törvényei felé is, ebben az esetben idealistával van dolgunk, aki a kozmosszal való egyesülésre választatott ki. E kettősség miatt a Halak jelleme külső szemlélőnek kissé zavarba ejtő. A Halakat, noha erőfeszítéseket tesz, hogy két lábbal a földön álljon, a konkrét valóság voltaképpen elkedvetleníti, és igen nehezen tesz eleget anyagi jellegű kötelezettségeinek. Meg is próbálja elutasítani azt a rendszert, amely megterheli. Például a kolostori életformát, vagy az önellátó társadalmak struktúráját választja helyette. A Halak jön-megy, időt és teret figyelmen kívül hagyva. Tudja, hogy jellemének pozitív oldala az a különleges képesség, mely révén megérti a láthatatlant, értékes üzeneteket szűrve ki belőle.

A Halak gyermek rendkívüli felfogóképességgel rendelkezik és nem tesz különbséget a kézzelfogható és a képzeletbeli világ között. Könnyen sebezhető és szuperérzékeny alkat, hevesen reagál minden helyzetre, akár örömöt, akár bánatot hozott a számára. Sokkal gyakoribb szeretetteljes jelenlétre van szüksége, mint a csillagkör többi jegyébe tartozó gyerekeknek. Egészségileg igen kényes, főleg a vírusos megbetegedésekre érzékeny. Nehéz megjósolni, milyen tanulmányi eredményeket érhet el. Ha a kézzelfogható dolgokhoz kötődik inkább, akkor valószínűleg nagy sportember lesz, számos tevékenység szerelmese, aki általában igen elfoglalt. De az is lehet, hogy inkább az univerzummal való egyesülés tapasztalatán keresztüli állapot felé fordul. Az ilyen típusú gyermeknek nyugalomra, magányra és csendre van szüksége. Képes elfoglalni magát, szórakozott, és gyakran keresi az egyedüllétet.

Felnőttként a Halaknak nem könnyű olyan állást találnia, amely megfelel neki. Szilárd rendszerre van szüksége, hogy biztonságban tudja magát, és maga mögött érezhesse a csoport erejét. Az azonban már számos nehézséget okoz számára, hogy alkalmazkodjék társai követelményeihez. Ha foglalkozása kitartást és nagyfokú szigort igényel, bármilyen tevékenységről is van szó, a Halaknak sok kellemetlen percet okoz, hogy ennek eleget tudjon tenni. Viszont ha kreativitásról, pszichológiai érzékről, megérzésről, türelemről, odaadásról kell bizonyítékot szolgáltatnia, meg fog felelni munkaadója elvárásainak. A Halaknak nem egyszerűen szabálytalan a munkatempója, hanem bátran mondhatjuk, hogy az összes jegy közül ő a legciklikusabb. Olyannyira, hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen harmonikusan alkalmazkodnia a csoporthoz. Veleszületett tulajdonságai - elsősorban megérzései - kedveznek üzleti ügyekben. Azt kellene megoldania, hogy vágyait ne tartsa valóságnak. Bármi történjék az életben, akár sikeres, akár nem, a Halak szembeszáll a hagyománnyal. Megtaláljuk a Halakat szociális, vallási, segítségnyújtási, orvosi vagy paramedikális tevékenységekben. Minden olyan területen jelen van, ahol jó ízlésről és érzékenységről kell tanúskodnia: illatszergyártás, esztétika, fodrászat, szabóság. A Halak rendkívül nagy szakértője a színek harmóniájának. Ugyanígy vonzódik a fotózással, filmezéssel kapcsolatos foglalkozásokhoz, akár a képernyőn, akár a háttérben kell dolgoznia. Érdeklik a különböző videó- és audiotechnikák is.

A harmonikus Halak-szülött mély érzésű, szelíd, kedves, jóindulatú, segítőkész, együtt érző, önzetlen, de nem akar mártír lenni. Mindenkivel képes lelkileg azonosulni, de különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Szeretettel fordul minden élőlény felé. Derűs, barátságos. Művészi hajlama van. Zenei érzéke és színértéke kitűnő. Érdeklődik a misztikus és az érzékfeletti iránt. Hajlamos elmélyedni meditatív tudatállapotban.

A diszharmonikus Halak-szülött túl érzékeny, érzelmes, képzelgő. Túl könnyen befolyásolható, mert mindenkivel együtt érez. Nem veszi észre, ha becsapják. De hajlamos arra is, hogy megtévesszen másokat vagy saját magát. Álomvilágban, képzeletvilágban él, eltávolodik a valóságtól. A gyakorlati életben nem tud érvényesülni. Mindig támaszra van szüksége. Menekül a rideg valóságtól "másféle" tudatállapotokba. Így kerülhet kapcsolatba alkohollal, kábítószerekkel stb. Rendetlenül táplálkozik és szabálytalan életmódot folytat. Ezért vagy nagyon elhízik, vagy abnormálisan lesoványodik. Hajlamos a nyirokrendszer és a folyadékháztartás zavaraira.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!