BejelentésMeg van írva a csillagokban...
Köszöntünk a ZOAN® honlapján ! ! !

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


VÍZÖNTŐ   I.21 - II.19.

Levegő-jel, szilárd, férfias, nyitott, a Szaturnusz és az Uránusz bolygó uralja.

  • Drágaköve: gránát, ametiszt
  • Szerencsenap: szerda
  • Szerencseszám: 4 és 8
  • Szín: fehér és zöld
  • Fém: uránium
  • Kedvező környezet: zsúfolt helyek, főleg a városok
  • Jellemző ige: tudni

A Vízöntő jellegzetes elemzőkészségét (elmélyedés, összpontosítás, szigorúság) a Szaturnusztól kapta, míg a tervezés és intézkedés képességét az Uránusztól. A Vízöntő sosem törekszik az apró részletekre. Nincs elég közel a valós dolgokhoz, csak gondolatban érzékeli őket. Elemzési módszerével józanul, szellemi alapon fogja fel a világot. A dolgokat megnézi, azonosítja, megállapítja értéküket, kiemeli pozitív vagy negatív jellegüket, majd tiszta logikai úton kikövetkezteti, mi alakulhat ki az adott szituációból. Ezek után áttér valami másra. Messze jár a Földtől, mivel saját rezgéseire sem hallgat, hiszen abszolút ismeretlen fogalom számára az ösztön, és az érzelem. Gyakran még azt a helyet sem látja, ahol tartózkodik, mert a jelen helyzet, jövője tervezgetése izgatja. Felhasznál minden szellemi folyamatot, megfontol minden kézzelfogható tényezőt számára ez a megismerés egyetlen módja. Nem mondható, hogy a Vízöntő hagyja magát érzelmi okokból különböző szituációkba sodorni.

A Vízöntő gyermeknek először mindent meg kell mutatni, meg kell tanítani mindenre, különben sosem meri magát bevetni a mélyvízbe. Ha testvére is van, hagyni kell, hogy dolgaikat egymás közt intézzék el. A kis Vízöntő ügyes és furfangos teremtés, tudni fogja, hogyan legyen jó viszonyban testvéreivel. Csoportban viszont félénk és képtelen magát megvédeni. Kétségkívül intelligens, kifejezetten okosan rendezi a dolgait, független, gondolkodik, és ösztönösen megérti, mit várnak tőle. Az összes zodiákus jegy közül a Vízöntő az egyetlen, aki képes hasznot húzni az aktuális iskolai rendszerből. Igen jó felfogású, nagyon érdeklődik az új eljárások, technikai újítások iránt.

Felnőttként a Vízöntő nem egyszerűen nekilát a munkának, hanem elkezdi törni a fejét és mindenkire gondol. Minden döntésében a sajátja elé helyezi mind mások, mind a vállalat érdekét; rendkívüli újítóhajlammal rendelkezik. Szüksége van arra, hogy a meglévő rendszereket azon nyomban a haladásnak megfelelően átalakítsa, mind a társadalmi gyakorlatban, mind az emberi erőforrások fejlesztése terén. A Vízöntő egyszerre humanista és individualista. Az emberi kapcsolatokat illetően igen sajátságos látásmóddal rendelkezik. Csapatban kifejezetten kooperatív, mindig kész alkalmazkodni, segíteni és gondolkodni, azonban mégsem mondhatjuk, hogy a Vízöntő szentimentális alkat. Egyáltalán nem törekszik magánjellegű kapcsolatok kiépítésére, és mások, vállalattól távolálló, személyes kapcsolatait sem tartja fontosnak. A Vízöntő csak a csapat érdekét tartja szem előtt. Ez megmagyarázza, hogy gyakran szemrehányást kap, mert mindig csak a többiek, és sohasem önmaga érdeke felé fordul. A Vízöntők jó közvetítők, remek kommunikációs és magyarázókészségük van, de nem tudnak sem csábítani, sem beszélgetőpartnerük érzékenységére hatást gyakorolni. Ridegek és tartózkodóak, mindig a lényegre törekszenek. A Vízöntők általában nem arra születnek, hogy kereskedők legyenek, viszont kiváló tanácsadó, kiképző, oktató, kutató, tervező vagy újító lehet belőlük. Amúgy szívesen szentelik magukat a csoportvezetői, a munkaszervezői munkaköröknek, érdeklődnek a csúcstechnológiák iránt, és minden olyasmi vonzza őket, amely az elektromossággal, az elektronikával, a számítástechnikával, tehát minden új irányzattal kapcsolatos.

A harmonikus Vízöntő-szülött önálló, független egyéniség, aki őszinte tiszteletet tanúsít mindenki iránt nemre, fajra, felekezetre, vagyoni helyzetre, iskolai végzettségre vagy bármi egyéb körülményre való tekintet nélkül. Barátságos, kedves, szociális érzésű. Érdeklődik a közösségi problémák iránt, testvériséget vállal a rászorulókkal. Segít, ahol tud. Ösztönösen megértő. Fontos neki a szabadság, de tiszteletben tartja mások jogait is. Intuitív, találékony, ötletes, szellemes. Jó a műszaki érzéke. Nemes eszméket terjeszt a világban. Új gondolatokat hirdet. Újító, reformer. Eredeti és zseniális.

A diszharmonikus Vízöntő-szülött makacsul ragaszkodik a saját ötleteihez, a saját elgondolásaihoz. Megveti és kigúnyolja azt, aki másként gondolkodik, mint ő. Zseniálisnak tartja magát. Minden ellen lázad. Semmi sem szent előtte. Széttöri a korlátokat a saját szabadsága érdekében. Nincs tekintettel mások jogaira. Hirtelen, váratlan balesetek érik. Szívbajra, érrendszeri és idegrendszeri zavarokra hajlamos. Különösen érzékeny a bokája és az alsó lábszára.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!