BejelentésMeg van írva a csillagokban...
Köszöntünk a ZOAN® honlapján ! ! !

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


BAK XII.22 - I.20.

 Föld-jel, vállalkozó szellem, zárkózott a Szaturnusz uralja.

  • Drágaköve: ónix
  • Szerencsenap: szombat
  • Szerencseszám: 1 és 3
  • Szín:  sötétzöld, fekete
  • Fém: ólom
  • Kedvező környezet: csendes, eldugott helyek
  • Jellemző ige: szervezni, használni

A Bak aprólékosan elemzi a célt, amelyet kitűzött maga elé, leltárba veszi a kínálkozó lehetőségeket, majd ezután dönt. Aztán apránként utat tör magának, lépeget és folyamatosan halad előre. Egészen addig a napig, amikor eléri a célját, leküzdve egyik akadályt a másik után. Kívülről ridegnek látszik, valójában igen érzékeny és szentimentális lélek. Tisztában van azzal, hogy az idő előbb vagy utóbb a legkeményebb akadályt is szétmorzsolja, és erről nyugalommal és szinte különösnek tűnő bizonyossággal beszél. Látszatra a Bak úgy hisz magában, hogy azt megingatni nem lehet, hogy helyt tud állni bármilyen nehéz helyzetben. Kívülről már nem is lehetne józanabb, öntudatosabb, belül azonban gyakran szorongásokat, félelmeket hordozhat magában. Egy kis lépés választja el csupán az önkéntes védelmezőt az önkényes kisajátítótól, és ezt a lépést a Bak bizony könnyen megteszi.

 A Bak gyermek nehezen találja meg a helyét mind a családban, mind a társadalomban, mivel folyton visszautasítottnak érzi magát. Ambiciózus és merész, sorra halmozza a jövőt illető nagy terveket. Bármilyen fiatal is, legalább annyira uralkodik önmagán, mint másokon, és nem hagyja magát irányítani vagy befolyásolni.

 Felnőttként a Bakot kiváló munkaképesség, makacsság, kitartás jellemzi, ami páratlan konoksággal társul. Nem fecsérli el sem energiáját, sem idejét, sem pénzét; nagyon is tudatában van azok értékének és annak az erőfeszítésnek a nagyságával, amellyel meg tudná szerezni ezeket. Ambíciói miatt kénytelen fáradozni és elszenvedni mind a fizikai, mind az érzelmi levertséget. A Bakot megtaláljuk a politikai élet magasabb berkeiben, amelyek erős személyiséget, kialakult jellemet, és a hivatali munkában való teljes elmélyülés képességét követelik. Értékelik a Bak adottságait azokban a mesterségekben, amelyekben logikára, szigorúságra, elvonatkoztatási érzékre és önfegyelemre van szükség. Szívesen orientálódik a kutatómunka felé. A Bak igen sajátságos pszichológiai alkat. Nem igazán társasági típus, nehezen dolgozik csapatban, mert nem érzi jól magát a többiek között, s így mindenkit rosszkedvre hangol. Szinte tehetsége van ahhoz, hogy bomlassza a csapatszellemet, s "odaillő" megjegyzéseivel, javaslataival tovább szítsa az amúgy is feszült légkört. Nincs túl jó emberismeret. A Baknak nyugalomra és elszigeteltségre van szüksége, hogy dolgozhasson, nehezen viseli el mások zaját. Nagyon ért a kereskedéshez. Ezen a területen ügyes és agyafúrt. Ha a Bak ajándékot ad, szinte mindig valamilyen céllal teszi; érdekből, melyet mindig megvéd. A Bak hidegvérrel, nyugodtan és meggyőződéssel alkalmazkodik minden helyzethez. Befogadni a csapatba a Bakot, egyenlő beengedni a farkast a bárányok közé. Feletteseinek tudniuk kell, hogy a Bak szüntelen a csúcs elérésére pályázik. És ha egy nap, derék és megbízható szolgálatainak köszönhetően, átveszi a helyüket, ugyanolyan udvariasan, tisztelettel és hatékonysággal segít kiüríteni szobájukat (a maga számára), amilyennek addig is ismerték. Vállalatoknál a Bak kétségkívül teherbíró munkaerő, aki mások ösztönzője és tanácsadója, mégis a normális körforgás kerékkötője marad.

A harmonikus Bak-szülött megbízható, lelkiismeretes, becsületes. Céltudatos, de nem önző. Tekintettel van másokra is. Hasznos, konstruktív teljesítményre törekszik, nem a külső elismerés vagy az anyagi haszon utáni vágy hajtja. A kudarcok nem törik le. Egy dologra összpontosítja figyelmét. Jó a koncentráló képessége és jó a memóriája. Ha valami nem sikerül neki, újra kezdi. Nagyon szívós és kitartó. Komolyan veszi az életet, kötelességtudó, de nem rideg és mogorva. Dolgos, szorgalmas, szolgálatkész. Felelőtlen szórakozásokra sajnálja az időt, bár van humorérzéke és jó az ízlése. Szereti a szabad természetet, esetleg a hegyi túrákat, és a szép zenét. Mértékletes életmódot folytat. Nem hízik el. Az évek múlásával egyre jobban magára talál. Szívós alkat. A leghosszabb életű az összes típus kőzött.

 A diszharmonikus Bak-szülöttet csak a saját érvényesülése érdekli. Senkire és semmire nincs tekintettel. Felfelé hajbókol, lefelé rúg. Karrierista a szó rossz értelmében. túlságosan materialista és konzervatív. Pesszimista, visszahúzódó, gátlásosan viselkedő. Depresszióra hajlamos. Rideg, mogorva, elutasító. Bőrbajok, reuma, csont- és ízületi problémák jelentkezhetnek nála. A térde különösen érzékeny.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!