Bejelentés


Sikátor Baráti Kör hivatalos honlapja

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Hírek
Evengélikus templom régen

Magassy Sándor 1932-2003

Magassy Sándor 1932. január 3-án született Győrött. Édesapja lelkész, a soproni Líceum vallástanára, nagyapja Kapi Béla püspök volt. 1950-ben érettségizett, és jelentkezett az evangélikus teológiára. Tanulmányait a nehéz, embert próbáló 50-es években végezte. 1955-ben Vető Lajos püspök avatta lelkésszé negyedmagával Celldömölkön.

A csaknem 40 éves lelkészi szolgálatát az ország számos gyülekezetében végezte: Miskolc után Tiszaföldvárra került, majd az ?56-os eseményeket követően Sopronba rendelte Túróczy Zoltán püspök. A hűség városa után a Dunántúl több gyülekezetében végezte küldetését: Tárnokréti, Takácsi, Marcalgergelyi, Nagysimonyi, és Bakonyszombathely közösségeiben.

1956 decemberében kötött házasságot Urbán Margittal, a Don-kanyarban hősi halált halt evangélikus lelkész lányával. Ma már felnőtt öt gyermekük mind szoros szálakkal kapcsolódnak egyházunkhoz.

Lelkészi tevékenysége mellett egyháztörténeti kutatásokat is folytatott. Munkájában több évszázadra visszamenően gyűjtötte össze az evangélikus egyház lelkészeinek, munkatársainak névsorát. (Az anyag jelenleg az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékén található kiadás, további kutatás céljából.)

Látásának rohamos romlása miatt 1992-ben vonult nyugdíjba, és igy segítette feleségét, aki a sikátori gyülekezet diakónus lelkésze volt. Bár aktív lelkipásztori szolgálatot már nem vállalt, intenzív szellemi munkát folytat. A győri tanítóképző főiskola hitoktató szakának munkatársaként egyháztörténetet, vallásismeretet, katechetikát és ószövetségi bibliaismeretet tanított, pulikált egyházi lapokban.

Dombi Éva

2003. február 10-én, életének 72. évében tért haza Teremtőjéhez. Temetése Sopronban volt február 18-án, Luther Márton halálának 457. évfordulóján.

Egyike volt azoknak a keveseknek, akik Isten kegyelme együgyű koldusaként az evangélium, a Krisztus keresztjéről szóló beszéd boldogító bolondságára fundálták életüket. Esendőségében, emberi gyengeségeiben is hordozta a lángot; az őt eligazítót, a másnak is utat mutatót.

A lutheri, az evangélikus teológia szerelmese volt. Ha az egyház tanításának, a dogmatikának titkait böngészte, ha az egyháztörténet mély kútjába szállt le, ha tanítószolgálatunk, a katechetika feladatai és tennivalói nyugtalanították, vagy ha a himnológia területén járva az egyház éneklésének értékeit vette számba, mindig a reformátori teológia volt számára a mérték és a mérce.

Különösen is fontos volt számára a tiszta tanítás. Harcos, békétlen, nyugtalan volt emiatt. Ha id. Magassy Sándor lelkésztestvérünk pályarajzát végignézzük, a segédlelkészi évek után is gyakran változó szolgálati helyeit számba vesszük (Tárnokréti, Takácsi, Marcalgergelyi, Nagysimonyi, Bakonyszombathely, s végül még ? a nyugtalan nyugalom évtizedében ? Sikátor), nem tudunk szabadulni a gondolattól, hogy egyházunk nem találta meg számára azt a szolgálati helyet, ahol Istentől kapott talentumait leginkább, egész egyházunk számára kamatoztathatta volna. Sokat végzett, de talán úgy még többet tehetett volna.

Megköszönjük Istennek id. Magassy Sándor testvérünk szolgálatát. Könyörüljön rajta, takarja be irgalma palástjával, és a feltámadás nagy napján adja meg neki, hogy lássa, amit hitt és remélt: Jézus Krisztusért van üdvösség az Isten kegyelme koldusainak.

(Összeállítva a családtól kapott információk, valamint a temetésen elhangzott püspöki megemlékezés alapján.)

Forrás: Nyugati Egyházkerület


Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!